شما اینجا هستید

اعلام نتایج نهایی و اسامی برگزیدگان بخش های مختلف

ارسال شده توسط superuser در سه شنبه 18 خرداد 1395

مرحله نیمه نهایی بیست و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ، نهج البلاغه و اذان کارکنان منطقه 6 پالایش و پخش کشور به میزبانی شرکت پالایش نفت آبادان در سالن باشگاه گلستان برگزار گردید و براساس نظرات کارشناسی هیات محترم داوران برگزیدگان این دوره از مسابقات در بخش های مختلف به شرح ذیل اعلام گردید :

 

برادران

ردیف

نام و نام خانوادگی

اداره

گروه

رشته

رتبه

40

آقای مرتضی خردمند

پالایشگاه آبادان

3

اذان

اول

41

آقای مهدی محیسن

خطوط لوله و مخابرات منطقه خوزستان

3

اذان

دوم

42

آقای محمدحسین سیه کار

پخش منطقه اهواز

3

اذان

سوم

43

آقای امین کوراوند بردپاره

پالایشگاه آبادان

5

اذان

اول

44

آقای محمد علیزاده

پخش منطقه اهواز

7

اذان

اول

45

آقای حسین دریس

پخش منطقه آبادان

7

اذان

دوم

46

آقای سیدعلی حسینی

کهگیلویه و بویراحمد

7

اذان

سوم

 

خواهران

ردیف

نام و نام خانوادگی

اداره

گروه

رشته

رتبه

59

خانم سمیرا کوراوند بردپاره

پالایشگاه آبادان

5

عترت (امام شناسی)

اول

60

خانم معرفت شرفی

پالایشگاه آبادان

6

عترت (امام شناسی)

اول

61

خانم نسرین شاهگلی

پخش منطقه آبادان

6

عترت (امام شناسی)

دوم

62

خانم مریم نوشاد

پالایشگاه آبادان

7

عترت (امام شناسی)

اول

 

برادران

ردیف

نام و نام خانوادگی

اداره

گروه

رشته

رتبه

1

آقای علیرضا عساکره

خطوط لوله و مخابرات منطقه خوزستان

2

صحیح خوانی

اول

2

آقای امیرحسین الباجی

پخش منطقه اهواز

2

صحیح خوانی

دوم

3

آقای محمدامین اسدی اصل

پخش منطقه آبادان

2

صحیح خوانی

سوم

4

آقای عباس حسن زاده

خطوط لوله و مخابرات منطقه خوزستان

7

صحیح خوانی

اول

5

آقای شبار دریس راد

پالایشگاه آبادان

7

صحیح خوانی

دوم

6

آقای سید خلیل عزیزی

کهگیلویه و بویراحمد

7

صحیح خوانی

سوم

7

آقای مرتضی ناصری

خطوط لوله و مخابرات منطقه خوزستان

3

قرائت تحقیق

اول

8

آقای علیرضا غانمی

پالایشگاه آبادان

5

قرائت تحقیق

اول

9

آقای حسین تیرانداز

پالایشگاه آبادان

7

قرائت تحقیق

اول

10

آقای سعید عساکره

خطوط لوله و مخابرات منطقه خوزستان

7

قرائت تحقیق

دوم

11

آقای جواد معافی

پخش منطقه اهواز

7

قرائت تحقیق

سوم

12

آقای ابو الفضل دریس

پالایشگاه آبادان

3

ترتیل

اول

13

آقای سیدابوالفضل سدیری

پخش منطقه اهواز

3

ترتیل

دوم

14

آقای محمد مرانی

خطوط لوله و مخابرات منطقه خوزستان

3

ترتیل

سوم

15

آقای حسین دغاغله

پخش منطقه آبادان

4

ترتیل

اول

16

آقای احمدرضا مرانی

خطوط لوله و مخابرات منطقه خوزستان

4

ترتیل

دوم

17

آقای محسن دغاغله

پخش منطقه آبادان

5

ترتیل

اول

18

آقای سیدمهدی سجادی

پالایشگاه آبادان

5

ترتیل

دوم

19

آقای علی ناصری

خطوط لوله و مخابرات منطقه خوزستان

5

ترتیل

سوم

20

آقای امیرحسین دریس پور

پالایشگاه آبادان

7

ترتیل

اول

21

آقای سیداسمعیل حسینی شریف

خطوط لوله و مخابرات منطقه خوزستان

7

ترتیل

دوم

22

آقای صادق شکوه نیا

پخش منطقه اهواز

7

ترتیل

سوم

23

آقای حسین کاویانی راد

پخش منطقه اهواز

2

حفظ2 جزء

اول

24

آقای مصطفی دریس

پالایشگاه آبادان

3

حفظ1جزء

اول

25

آقای ابوالفضل کاویانی راد

پخش منطقه اهواز

3

حفظ3جزء

اول

26

آقای حسین کلثومی

پالایشگاه آبادان

7

حفظ2 جزء

اول

27

آقای کاظم بچاری

پالایشگاه آبادان

7

حفظ3جزء

اول

28

آقای سیدمهدی جاویدان

پالایشگاه آبادان

7

حفظ5جزء

اول

29

آقای عباس ربیحاوی

پالایشگاه آبادان

7

نهج البلاغه

اول

30

آقای غلامرضا گریز

خطوط لوله و مخابرات منطقه خوزستان

7

نهج البلاغه

دوم

31

آقای سیدبهروز درخوش

کهگیلویه و بویراحمد

7

نهج البلاغه

سوم

32

آقای محمدحسین بگعان

خطوط لوله و مخابرات منطقه خوزستان

3

مفاهیم قرآن کریم

اول

33

آقای علیرضا روشنایی

پالایشگاه آبادان

3

مفاهیم قرآن کریم

دوم

34

آقای کوشا کیهان پور

خطوط لوله و مخابرات منطقه خوزستان

4

مفاهیم قرآن کریم

اول

35

آقای محمد روشنایی

پالایشگاه آبادان

5

مفاهیم قرآن کریم

اول

36

آقای حسن محیسن

خطوط لوله و مخابرات منطقه خوزستان

5

مفاهیم قرآن کریم

دوم

37

آقای رضا رضایی

خطوط لوله و مخابرات منطقه خوزستان

7

مفاهیم قرآن کریم

اول

38

آقای سیدمحسن حسین زاده

کهگیلویه و بویراحمد

7

مفاهیم قرآن کریم

دوم

39

آقای امین کیانیان

پالایشگاه آبادان

7

مفاهیم قرآن کریم

سوم

40

آقای محمد مشرفی

پخش منطقه اهواز

4

عترت (امام شناسی)

اول

41

آقای عباس ربیحاوی

پالایشگاه آبادان

7

عترت (امام شناسی)

اول

42

آقای همت علی علیزاده

کهگیلویه و بویراحمد

7

عترت (امام شناسی)

دوم

 

خواهران

ردیف

نام و نام خانوادگی

اداره

گروه

رشته

رتبه

1

خانم رقیه دریس راد

پالایشگاه آبادان

2

صحیح خوانی

اول

2

خانم محدثه عساکره

خطوط لوله و مخابرات منطقه خوزستان

2

صحیح خوانی

دوم

3

خانم مبینا حلفی

پخش منطقه اهواز

2

صحیح خوانی

سوم

4

خانم آیدا زلفی

خطوط لوله و مخابرات منطقه خوزستان

7

صحیح خوانی

اول

5

خانم مریم چاغری

پخش منطقه اهواز

7

صحیح خوانی

دوم

6

خانم سیده مریم عباسیان

کهگیلویه و بویراحمد

7

صحیح خوانی

سوم

7

خانم معصومه عساکره

خطوط لوله و مخابرات منطقه خوزستان

4

قرائت تحقیق

اول

8

خانم حمیده عفراوی

خطوط لوله و مخابرات منطقه خوزستان

6

قرائت تحقیق

اول

9

خانم عزت گلبهار

پخش منطقه اهواز

6

قرائت تحقیق

دوم

10

خانم راضیه رنجبر

پالایشگاه آبادان

6

قرائت تحقیق

سوم

11

خانم سارا حائله

خطوط لوله و مخابرات منطقه خوزستان

7

قرائت تحقیق

اول

12

خانم سارا زهیری

پالایشگاه آبادان

3

ترتیل

اول

13

خانم زهرا سیدی فرحانی

پخش منطقه آبادان

3

ترتیل

دوم

14

خانم نرگس حسن نژاد

خطوط لوله و مخابرات منطقه خوزستان

3

ترتیل

سوم

15

خانم زهرا بچاری

پالایشگاه آبادان

4

ترتیل

اول

16

خانم حوریا تاج

خطوط لوله و مخابرات منطقه خوزستان

4

ترتیل

دوم

17

خانم سیده بشری موسوی

خطوط لوله و مخابرات منطقه خوزستان

5

ترتیل

اول

18

خانم سیده فاطمه کاظمی پور

پالایشگاه آبادان

5

ترتیل

دوم

19

خانم فاطمه حلفی

پخش منطقه اهواز

5

ترتیل

سوم

20

خانم مهرنوش الماسی

پالایشگاه آبادان

6

ترتیل

اول

21

خانم حلیمه مطوری

خطوط لوله و مخابرات منطقه خوزستان

6

ترتیل

دوم

22

خانم مریم صیادیان

کهگیلویه و بویراحمد

6

ترتیل

سوم

23

خانم ژاله باقریان

پخش منطقه اهواز

7

ترتیل

اول

24

خانم زهره عبدالی

خطوط لوله و مخابرات منطقه خوزستان

7

ترتیل

دوم

25

خانم سیده زهرا بی گناه

پالایشگاه آبادان

2

حفظ1جزء

اول

26

خانم سیده رقیه طهری

پالایشگاه آبادان

2

حفظ2جزء

اول

27

خانم ستایش قیم

پالایشگاه آبادان

2

حفظ5جزء

اول

28

خانم فاطمه سپهیار

پالایشگاه آبادان

2

حفظ10جزء

اول

29

خانم نرگس فرحان احمدی

پالایشگاه آبادان

3

حفظ3جزء

اول

30

خانم لیلا مطور

پالایشگاه آبادان

3

حفظ5جزء

اول

31

خانم مرضیه قیم

پالایشگاه آبادان

4

حفظ5جزء

اول

32

خانم معصومه بغلانی

پالایشگاه آبادان

6

حفظ2جزء

اول

33

خانم معصومه نجفی

پالایشگاه آبادان

6

حفظ3جزء

اول

34

خانم معصومه عابدی راد

کهگیلویه و بویراحمد

6

حفظ5جزء

اول

35

خانم نفیسه لاهوتی

پالایشگاه آبادان

6

حفظ10جزء

اول

36

خانم سوسن قیم

پالایشگاه آبادان

6

حفظ15جزء

اول

37

خانم الهام علیزاده

پخش منطقه اهواز

6

حفظ2جزء

دوم

38

خانم فرشته مقامی

خطوط لوله و مخابرات منطقه خوزستان

6

حفظ5جزء

دوم

39

خانم ریحانه بداخانیان

خطوط لوله و مخابرات منطقه خوزستان

4

نهج البلاغه

اول

40

خانم فاطمه سادات یاسینی

پخش منطقه اهواز

5

نهج البلاغه

اول

41

خانم زهرا شاهینی پور

پالایشگاه آبادان

5

نهج البلاغه

دوم

42

خانم مریم شهاوند

خطوط لوله و مخابرات منطقه خوزستان

5

نهج البلاغه

سوم

43

خانم مژگان مختاریان

پخش منطقه اهواز

6

نهج البلاغه

اول

44

خانم زهرا توپال

خطوط لوله و مخابرات منطقه خوزستان

6

نهج البلاغه

دوم

45

خانم سیده نجمه علوی نژاد

کهگیلویه و بویراحمد

6

نهج البلاغه

سوم

46

خانم مهشید عاجلی

پالایشگاه آبادان

7

نهج البلاغه

اول

47

خانم هاجر صانع چی

خطوط لوله و مخابرات منطقه خوزستان

7

نهج البلاغه

دوم

48

خانم مریم دورقی

کهگیلویه و بویراحمد

7

نهج البلاغه

سوم

49

خانم رقیه محیسن

خطوط لوله و مخابرات منطقه خوزستان

4

مفاهیم قرآن کریم

اول

50

خانم مرضیه شاهین پور

پالایشگاه آبادان

4

مفاهیم قرآن کریم

دوم

51

خانم حدیث هاشمی

خطوط لوله و مخابرات منطقه خوزستان

5

مفاهیم قرآن کریم

اول

52

خانم سیده لیلی طهری

پالایشگاه آبادان

5

مفاهیم قرآن کریم

دوم

53

خانم سیده بهناز احمدی دزفولی

پخش منطقه اهواز

5

مفاهیم قرآن کریم

سوم

54

خانم زهرا رفیعی

پالایشگاه آبادان

6

مفاهیم قرآن کریم

اول

55

خانم لاله حیدری

خطوط لوله و مخابرات منطقه خوزستان

6

مفاهیم قرآن کریم

دوم

56

خانم پرستو مصفا

کهگیلویه و بویراحمد

7

مفاهیم قرآن کریم

اول

57

خانم الهام نصاریان

پالایشگاه آبادان

7

مفاهیم قرآن کریم

دوم

58

خانم آزاده تدوئی زنگنه

خطوط لوله و مخابرات منطقه خوزستان

7

مفاهیم قرآن کریم

سوم

افزودن دیدگاه جدید