شما اینجا هستید

سخنرانی امام جمعه

سخنرانی امام جمعه محترم در خصوص اهمیت برگزاری چنین مسابقات

در ادامه امام جمعه محترم به ایراد سخنرانی پرداختند و از مدیریت و کارکنان و برگزارکنندگان این مسابقات تشکر نمودند

زمان برنامه: 
۹:۵۰: الی ۱۰:۰۵

افزودن دیدگاه جدید