شما اینجا هستید

خوش آمدگویی

خوش آمدگویی رئیس روابط عمومی

در ادامه جناب آقای مهندس نعیمی به عرض خوش آمدگویی و ارائه گزارش پرداختند

زمان برنامه: 
۹:۲۰ الی ۹:۲۵

افزودن دیدگاه جدید