شما اینجا هستید

دکتر حاج مهدی دغاغله

دکتری زبان و ادبیات عرب. استاد دانشگاه. داور و مدرس بین اللملی قرآن. مولف کتب قرآنی. مسئول و موسس گروه تواشیح بین المللی ثقلین. مسئول و موسس گروه ملی پیامبر اعظم

افزودن دیدگاه جدید