شما اینجا هستید

داوران

قاری و مدرس قرآن کارگاه های کشوری دانش آموزی. داور مسابقات استانی. نفر برتر تلاوت در مسابقات مختلف

دکتری زبان و ادبیات عرب. استاد دانشگاه. داور و مدرس بین اللملی قرآن. مولف کتب قرآنی. مسئول و موسس گروه تواشیح بین المللی ثقلین. مسئول و موسس گروه ملی پیامبر اعظم